Vad är Magnified Healing?

 
Magnified healing är en högre frekvent form av healing än Reiki healing. Den är fokuserad på hjärtat, och att bygga upp din ljuskropp för upplysning.

Med Magnified healing skapar du en energi med den högsta gudomliga länken. (formen är annorlunda, energiflödet är mellan händerna, vilket gör att personen får healing från båda håll samtidigt). Magnified healing hjälper oss att släppa, lösa upp blockeringar och rensa vårt karma (skuld, återupprepning av negativt mönster).

Den helar på alla plan, fysiskt, känslomässigt, mentalt och andligt.