Healing
 
Vad är healing

Healing betyder att göra hel, eller återgå till vårt naturliga tillstånd av harmoni. Healing är att ta bort lidande, trötthet, smärta och oro, samt att visa omsorg och förmedla den energi som helar (kärleken, ljuset, gudsenergin). Oavsett om det är fysisk handpåläggning, emotionellt, mentalt eller andlig omsorg om andra har ingen betydelse isig, utan den form som passar bäst för det som skall helas väljs.
Det som helar isig är den kraften där vi kommer ifrån. Källan till liv - kärlek, glädje och frihet – gudsenergin. När vi bejakar denna inser vi att vi delar den, att den finns i mig och inte utanför, då sker healing naturligt.

Personen som ger healing är ett instrument, en kanal för den helande energin. För detta krävs att man går av sig själv (sitt ego) och ”tonar in” på det energiflöde som helar. Personen känner också av var det finns blockeringar i kroppen hos den som tar emot healingen så att det kan behandlas/tas bort. Kvaliteten på healingen beror på den som ger healingen och att den som tar emot är öppen för det (personen behöver inte tro på det men ha en ”dörr” öppen för en förändring). Kvaliteten på den som ger healing beror på hur ”ren” den personen är i sin kanal som utvecklas efterhand som personen gör sin andliga utveckling. Healingen blir både starkare och snabbare efterhand som personen lär sig att bli klarare och tydligare för att förmedla energin. En långt gången healer ”läser” blockeringen och kan gå ”rakt på”, vissa får till sig klara tydliga budskap om vad som ligger bakom symtomet, så att den som tar emot även kan förändra sitt levnadsmönster.

När kan det vara bra att ta hjälp av någon för att få healing?

Man kan behöva hjälp av en annan person eftersom man inte ser helt klart själv eller inte alltid vill se klart, annars hade man ju inte haft ”problemet”. Man kan också lättare släppa och bejaka när man går till någon vars syfte är att hjälpa/förmedla de helande energierna. En person som är stark i sin tro och sin helande energi är övertygande och gör det lättare för personen som behöver healing att själv välja – bejaka healingen.
Healing kan hjälpa när man känner sig ur balans, är trött, utbränd, deprimerad eller vid smärta, sjukdom.