Distanshealing
 
Denna form av healing kan användas när personen ej kan närvara pga avstånd eller annan orsak. Avståndet betyder inget och kan vara allt mellan några mm till tusentals kilometer. Trots allt arbetar man ej med en fysisk kropp, utan med medvetandet, som ej har några begränsningar i tid och rum.

Man kan skicka distanshealing till personer, relationer och situationer, där healing är önskvärd. Personen eller personerna skall själva vilja få behandling.